Техник технологийн дээд сургуулийн нэрэмжит тэмцээн

Ulaanbaatar. Altan khuu 2018-01-20/2018-01-21
Classic, FMJD on Solkoff,
Manlai Ravjir

2018-02-22 22:41

MENUTOURNAMENT'S INFORMATION


FMJDТехник технологийн дээд сургуулийн нэрэмжит тэмцээн


2018-01-20
2018-01-21
Ulaanbaatar. Altan khuu
Manlai Ravjir
9
9


30
1
0
0
0


GMIGMIFMIMIFMFMFF

DraughtsArbiter Pro (v.4.41) (C) A.Curyło/FMJD

http://fmjd.org/
Demo version