EMV pisikadetid - poisid
Championship of Estonia - Hopes Boys

Tallinn / EKL 2019-01-19/2019-01-19
Rapid, FMJD on Solkoff, T15 + 10'' move
Villem Lüüs

2019-01-20 12:17

MENUTOURNAMENT'S INFORMATION


FMJDEMV pisikadetid - poisid
Championship of Estonia - Hopes Boys


2019-01-19
2019-01-19
Tallinn / EKL
T15 + 10'' move
Villem Lüüs
7
7


31
1
0
0
0


GMIGMIFMIMIFMFMFF

DraughtsArbiter Pro (v.5.07) (C) A.Curyło/FMJD

http://fmjd.org/
Lic: FMJD.GROUP