[Home page]

Ukrainian Youth Draughts Championship-Kamianske (Draughts 64,rapid) B10

Kamianske 2019-03-16/2019-03-16
Rapid, Manual, 7'+5''
Olena Korotka


S.No.TitleNameLocalClubBirthday
2I 2257Dnipropetrovsk region 2009-08-03
1I 2263Kharkiv region2009-08-14
5I 2250Chernigiv region2010-05-14
7I 2240Zaporizhzhya region 2009-01-02
8I 2239Mykolaiiv region2010-06-28
9I 2225Dnipropetrovsk region 2010-04-29
4I 2250Dnipropetrovsk region 2009-04-28
6I 2250Zaporizhzhya region 2009-01-30
3I 2250Dnipropetrovsk region 2009-12-11
26III 2050Zakarpattya region2009-12-20
11II 2150IvanoFrankivsk region2011-02-15
14II 2150IvanoFrankivsk region2009-08-22
13II 2150Odessa region2009-03-09
20III 2050Dnipropetrovsk region 2010-09-17
19III 2050Poltava region 2010-05-07
10II 2150Dnipropetrovsk region 2010-10-12
18III 2050Zhytomyr region2009-09-09
17III 2050Zakarpattya region2010-02-28
16II 2150Ivano-Frankivsk region2009-05-21
21III 2050Zaporizhzhya region 2011-06-22
25III 2050Dnipropetrovsk region 2010-05-09
15II 2150Dnipropetrovsk region 2009-05-18
12II 2150Dnipropetrovsk region 2009-02-07
22III 2050Dnipropetrovsk region 2011-09-26
23III 2050Zhytomyr region2010-01-15
24III 2050IvanoFrankivsk region2009-05-12

DraughtsArbiter Pro (v.5.22) (C) A.Curyło/FMJD

http://fmjd.org/
Lic: FMJD.GROUP